Yozgat Birlik Beraberlik Dünyası / Sitemap & SEO / Yazılar

Orijinali görmek için : Yazılar / Sorgun

YOZGATLI : Sorgun
07.04.2008
Coğrafi durum  İç Anadolu bölgesinde Bozok platosu üzerinde, doğu- batı istikametinde İzmir'den başlayıp, Türkiye'nin doğusunda Gürbulak sınır kapısına kadar uzanan ve oradan İran'a kadar açılan E-88 karayolu, ilçe merkezinin içinden geçer. 16. y.y.'da 45 vergi nüfusuna sahip bir Ekinli iken bugün hızla gelişen, nüfusu köylerle birlikte yüz yirmi bini aşan, Yozgat'ın en büyük ilçesi olmuştur.   Coğrafi bakımdan il merkezine ve başkente yakın olması dolayısıyla çevresi ile kolay ilişki kurabilme şansına ve diğer bazı ilçelere merkez olma duruma sahiptir. Konumu itibariyle, 34-36 derece ve 10 dakika doğu boylamı ile, 39-40 derece ve 15 dakika kuzey enlemi aras

İçeriğin devamı sadece üyeler içindir!
YOZGAT 2007 © Copyright yozgatli.org